ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Τύπος
 • Διάρκεια
  36 ώρες
 • Μαθήματα
  6
 • Εγγραφές Κλειστές
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ομιλία, ο τόνος της φωνής και η σαφήνεια είναι εργαλεία που κάνουν τον λόγο ενός ανθρώπου ζωντανό, πειστικό και ισχυρό. Στη διάρκεια του σεμιναρίου διδάσκεται ορθοφωνία, αγωγή λόγου, απαγγελία, τονικότητα και ύφος.

Η ορθοφωνία βοηθά στη σωστή άρθρωση των συμφώνων και φωνηέντων, στη σωστή προφορά της ελληνικής γλώσσας (ένρινων και άρρινων συμπλεγμάτων) με αβίαστο και φυσικό τρόπο, μέσα από τη στήριξη και τοποθέτηση της φωνής.
Ταυτόχρονα αποφεύγουμε τις κακώσεις του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών, από τη συνεχή και πολλές φορές κακή χρήση της φωνής. Τέλος, το μάθημα της ορθοφωνίας δίνει στον σπουδαστή τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον λόγο του χρωματίζοντας με ποικίλους τρόπους την έκφρασή του και να δώσει συγκεκριμένο ύφος με τη σφραγίδα της ατομικότητάς του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που η φωνή και η ομιλία αποτελούν απαραίτητα εργαλεία στη δουλειά τους, αλλά και σε όσους θέλουν να βελτιώσουν ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία της ανθρώπινης επικοινωνίας, τον λόγο.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου διδάσκονται:

 • Στήριξη φωνής - Διάφραγμα - Ασκήσεις
 • Τοποθέτηση φωνής - Αντηχεία - Ασκήσεις
 • Προφορά ένρινων και άρρινων συμπλεγμάτων
 • Ξένες λέξεις
 • Χρωματισμός φωνής
 • Ύφος
 • Τονισμός: ρυθμός, τονικότητα, ένταση, παύση
 • Τεχνική Αφήγησης
 • Κίνηση & Λόγος    
 • Πρακτική – Studio